1900633958

Hoàng Nguyên

 • PLC Omron CP1L
 • PLC Omron CP1L

PLC Omron CP1L

Model: CP1L Omron
Nhà sản xuất: Thiết bị điện Omron
PLC Omron CP1L Omron
Giá: 0 ₫

PLC Omron CP1L Omron

 • Ngõ vào interrupt: 6 inputs (Response frequency: 5 kHz max. for all interrupt inputs), 16 bits Up or down counters
 • Ngõ ra xung (transistor output): Trapezoidal or S-curve acceleration and deceleration (Duty ratio: 50% fixed); 2 outputs, 1 Hz to 100 kHz (CCW/CW or pulse plus direction)
 • Ngõ ra xung điều chế  (PWM): Duty ratio: 0.0% to 100.0% (specified in increments of 0.1% or 1%)
 • Tốc độ xử l‎ý: Lệnh cơ bản (LD): 0.55 µs .; Lệnh cao cấp (Mov): 4.10 µs.
 • Giao thức truyền thông: Host Link; 1:N NT Link; No-protocol mode; Serial PLC Link Slave, Serial PLC Link Master; Modbus-RTU Easy Master
 • Trang bị đồng hồ thực (clock)
 • Tiêu chuẩn: EC, EMC (zone B), JIS
 • PLC dòng nhỏ nhưng đa năng hơn dòng CP1E, mở rộng tối đa 180 I/O, có hỗ trợ Function Blocks
 • Trang bị sẵn cổng USB 2.0 kết nối máy tính. Có thể mở rộng thêm cổng truyền thông RS232 hoặc RS422/RS485, Ethernet
 • Bộ nhớ chương trình và dữ liệu DM: 5K steps /10Kwords cho CP1L-L, 10K steps /32Kwords cho CP1L-M
 • Ngõ vào tốc độ cao: 4 counters, 2 axes (24-VDC input) 4 inputs: Differential phases (4x), 50 kHzSingle-phase (pulse plus direction, up/down, increment); 100kHzValue range: 32 bits; Linear mode or ring modeInterrupts: Target value comparison or range comparison
 • Ngõ vào tác động nhanh: 6 points (Min. input pulse width: 50 μs max.)

Số model thông dụng : 

Basic model:
CP1L-L14DR-A Nguồn AC100-240, 8 Input DC / 6 Output relay
CP1L-L14DT-D Nguồn AC12-24, 8 Input DC / 6 Output transistor NPN
CP1L-L20DR-A Nguồn AC100-240, 12 Input DC / 8 Output relay
CP1L-L20DT-D Nguồn AC12-24, 12 Input DC / 8 Output transistor NPN
General model:
CP1L-M30DR-A Nguồn AC100-240, 18 Input DC / 12 Output relay
CP1L-M30DT-A Nguồn AC100-240, 18 Input DC / 12 Output transistor NPN
CP1L-M30DT-D Nguồn DC12-24, 8 Input DC / 12 Output transistor NPN
CP1L-M40DR-A Nguồn AC100-240, 24 Input DC / 16 Output relay
CP1L-M40DT-D Nguồn AC12-24, 24 Input DC / 16 Output transistor NPN
CP1L-M60DR-A Nguồn AC100-240, 36 Input DC / 24 Output relay
CP1L-M60DT-A Nguồn AC100-240, 36 Input DC / 24 Output transistor NPN
CP1L-M60DT-D Nguồn DC12-24, 36 Input DC / 24 Output transistor NPN
Digital module
CP1W-8ED Module digital, 8 Input DC
CP1W-8ER Module digital, 8 Output Relay
CP1W-16ER Module digital, 16 Output Relay
CP1W-32ER Module digital, 32 Output Relay
CP1W-20EDR1 Module digital, 12 Input DC / 8 Output Relay
CP1W-40EDR Module digital, 24 Input DC / 16 Output Relay
Analog, Temperature Module:
CP1W-AD041 Module analog 4 Input
CP1W-DA021 Module analog 2 Input
CP1W-DA041 Module analog 4 Output 
CP1W-MAD11 Module analog 2 Input - 1 Output
CP1W-MAD42 Module analog 4 Input - 2 Output
CP1W-MAD44 Module analog 4 Input - 4 Output
CP1W-TS001 Module nhiệt độ Thermocoup Input, 2 kênh
CP1W-TS002 Module nhiệt độ Thermocoup Input, 4 kênh
CP1W-TS101 Module nhiệt độ Pt100 input, 2 kênh
CP1W-TS102 Module nhiệt độ Pt100 Input, 4 kênh
Other module:
CP1W-CIF01 Module truyền thông RS-232
CP1W-CIF11 Module truyền thông RS-422/485 (50m)
CP1W-CIF12 Module truyền thông RS-422/485 (500m)
CP1W-CIF41 Module truyền thông Ethernet TCP/IP
CP1W-SRT21 Module truyền thông CompoBus/S slave 8 inputs and 8 outputs
CP1W-CN811 Cáp nối module mở rộng
CP1W-BAT01 Nguồn nuôi bộ nhớ dự phòng

Sản phẩm đã xem