1900633958

Hoàng Nguyên

  • HMI Omron NB7W-TW01B
  • HMI Omron NB7W-TW01B

HMI Omron NB7W-TW01B

Model: NB7W-TW01B
Nhà sản xuất: Thiết bị điện Omron
NB7W-TW01B Loại cảm ứng 7”, 2 cổng RS232 - RS422/485, USB host, Ethernet

Khuyến mại

Giá: 0 ₫

Model thông dụng :

NB3Q-TW00B  Loại cảm ứng 4.3”, 2 cổng RS232 - RS422/485
NB3Q-TW01B  Loại cảm ứng 4.3”, 2 cổng RS232 - RS422/485, USB host, Ethernet
NB5Q-TW00B  Loại cảm ứng 5.7”, 2 cổng RS232 - RS422/485
NB5Q-TW01B  Lloại cảm ứng 5.7”, 2 cổng RS232 - RS422/485, USB host, Ethernet 
NB7W-TW00B  Loại cảm ứng 7”, 2 cổng RS232 - RS422/485
NB7W-TW01B  Loại cảm ứng 7”, 2 cổng RS232 - RS422/485, USB host, Ethernet
NB7W-TW10B  Loại cảm ứng 7”, 1 cổng RS232
NB10W-TW01B  Loại cảm ứng 10”, 2 cổng RS232 - RS422/485, USB host, Ethernet

Sản phẩm đã xem