1900633958

Hoàng Nguyên

  • Đầu dò nhiệt E52MY omron
  • Đầu dò nhiệt E52MY omron

Đầu dò nhiệt E52MY omron

Model: Đầu dò E52MY Omron
Nhà sản xuất: Thiết bị điện Omron
Đầu dò nhiệt E52MY omron thông dụng

Khuyến mại

Giá: 0 ₫

Đầu dò nhiệt E52MY omron thông dụng

Cảm biến loại K (2 dây), Class 2 tầm đo 0~900 C
Cảm biến loại Pt100 (3 dây) Class B, tầm đo 0~400 C
Thân cảm biến dài 100, 150, 200, 300mm
Đường kính đầu đo 6.3mm bằng chất liệu SUS316
Đường kính ren ½”
Kiểu đấu nối terminal (kiểu củ hành), dây nối dài 2m

Model thông dụng : 

E52MY-CA10C D6.3MM Thermocouple, L=100, D=6.3
E52MY-CA15C D6.3MM Thermocouple, L=150, D=6.3mm
E52MY-CA20C D6.3MM Thermocouple, L=200, D=6.3mm
E52MY-CA30C D6.3MM Thermocouple, L=300, D=6.3mm
E52MY-CA6D D4.7MM Thermocouple, L=100, D=4.7mm
E52MY-CA15D D4.7MM Thermocouple, L=150, D=4.7mm
E52MY-PT10C D6.3MM Platinum resistance 100, L=100, D=6.3mm
E52MY-PT15C D6.3MM Platinum resistance 100, L=150, D=6.3mm
E52MY-PT20C D6.3MM Platinum resistance 100, L=200, D=6.3mm
E52MY-PT30C D6.3MM Platinum resistance 100, L=300, D=6.3mm

Sản phẩm đã xem